ANNALS OF SPIRU HARET UNIVERSITY - ARCHITECTURE SERIES

I
S
S
U
E
1
/
2
0
0
9
I
S
S
U
E
1
/
2
0
0
9
I
S
S
U
E
1
/
2
0
0
9
I
S
S
U
E
1
/
2
0
0
9
ISSUE 1/ 2009: BUCHAREST 550
ISSUE 1/ 2010: BUCHAREST 550
ISSUE 2/ 2010: DURABLE DEVELOPMENT OF THE LOCALITIES AND THE BUILT PATRIMONY
ISSUE 1/ 2011: CENTENARY: FRATILESTI MANOR
ISSUE 2/ 2011: ARCHITECTURAL STORIES, STIRBEY PALACE- BRASOV
ISSUE 1/ 2012: ARCHITECTURE OF THE ROMANIAN MINORITIES

 O CRONOLOGIE SELECTIVĂ A ISTORIEI ORAŞULUI BUCUREŞTI O SINTEZĂ A PLANURILOR DE URBANISM ALE ORAŞULUI BUCUREŞTI
Lector arh. Georgeta GABREA

DISPERSIE URBANĂ SAU ORAŞ COMPACT? MODELE POSIBILE DE DEZVOLTARE A BUCUREŞTIULUI
Conf. univ. dr. Ileana BUDIŞTEANU

 DESPRE SPAŢIUL URBAN REABILITAT
Lector drd. arh. Emilia Maria DUDA

MOBILITATEA, ASPECT ESENŢIAL PENTRU DEZVOLTAREA SPAŢIALĂ ECHILIBRATĂ A CONTINENTULUI EUROPEAN. PROIECTUL "RINA 18 – INTERFAŢA NORD-SUD"
Conf. Dr. arh. Marilena BERZA

ARHITECTURA ECOLOGICĂ: CONCEPTE ŞI PRINCIPII
Conf. univ. dr. ecol. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR


ENERGETICA CLADIRILOR
Conf. dr. arh. Doina Nicoleta TEODORESCU

 PRIMELE DOUĂ CLĂDIRI PASIVE DIN ROMÂNIA
Conf. dr. arh. Ruxandra CRUŢESCU

 CLASIFICAREA INFORMAŢIILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR PREMISE ISTORICE
Conf. dr. arh. Dan Nicolae AGENT

 PATOLOGIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII: NOŢIUNI ŞI PRINCIPII

Conf. univ. dr. ecol. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR


 BUCUREŞTI – CAPITALĂ EUROPEANĂ SUPUSĂ HAZARDULUI SEISMIC
Lector dr. ing. Mircea ALEXE

 CONCEPŢII MODERNE DE PROIECTARE ANTISEISMICĂ
Lector dr. ing. Mircea ALEXE

 SCURTĂ ISTORIE A CALCULATOARELOR
Lector dr. arh. Constantin RUSU

GÂNDIREA EVOLUTIVĂ A LOCUINŢELOR SOCIALE PENTRU TINERET
Lector. dr. arh. Anca Gabriela STĂNCIOIU


FOSTELE ATELIERE TIPOGRAFICE ION KALINDERU DIN STRADA DOAMNEI
NR. 18-20, BUCUREŞTI. STUDIU ISTORICO-ARHITECTURAL

Lector univ. drd. arh. Ruxandra NEMŢEANU

 

ASPECTE ALE ARHITECTURII PALEOCREŞTINE
Lector drd. arh. Adrian CHIŞIU


AVANGARDISTUL MARCEL IANCU, ARHITECTUL BINE TEMPERAT
Conf. dr. arh. Anca SANDU TOMASEVSCHI


SIMBOLUL ÎN ORNAMENTICA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
Lector drd. arh. Andra JACOB


SPAŢIUL CONSTRUIT ŞI CAPITALUL NATURAL
Lector dr. arh. Dan Ion TEODORESCU


NONCONFORMISMUL ŞI CRIZA CONCEPTUALĂ ÎN ARHITECTURĂ
Lector drd. arh. Mirela TERZINEXT ISSUE


issue 1/ 2016ARCHIVE
ISSUE 1/ 2009; ISSUE 1/ 2015.
ISSUE 1/ 2010;
ISSUE 2/ 2010;
ISSUE 1/ 2011;
issue 2/ 2011;
ISSUE 1/ 2012;
ISSUE 2/ 2012.
ISSUE 1/ 2013.
ISSUE 1/ 2014.

EDITORIAL BOARD

EDITOR IN CHIEF
EXECUTIVE EDITOR
MANAGING EDITOR
SCIENTIFIC COMMITTEE
SECRETARY

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

ARTICLE SUBMISSION
PEER REVIEW POLICY
GUIDELINES FOR AUTHORS
ABSTRACTING/INDEXING